Klachten

U bent niet tevreden

De medewerkers van Doktersdienst Groningen proberen zo goed mogelijk hun werk te doen. Toch kunnen er fouten/vergissingen worden gemaakt. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over een aspect van de behandeling of dat u iets als onjuist of onplezierig hebt ervaren. Blijf hier niet mee rondlopen, maar meld het ons. U kunt online een formulier invullen, maar ook een formulier downloaden, invullen en naar ons opsturen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris, via telefoonnummer (050) 316 84 04.

Ook als u juist heel goed bent behandeld, horen wij het graag. Laat het ons weten door een compliment voor ons achter te laten.

 

De klachtenregeling

U kunt het beste uw klacht bespreken met de personen die het betreft. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing of als u uw klacht niet kunt bespreken met de direct betrokkene, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. 

De klachtenregeling zorgt ervoor dat u gehoor vindt en dat aan uw klacht op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed. Het doel van de klachtenregeling is om de klacht af te handelen om een manier die voor iedereen bevredigend is. Wij proberen ook om de oorzaak van de klacht te achterhalen en waar mogelijk weg te nemen. Hierdoor kunnen soortgelijke klachten in de toekomst worden voorkomen.

Klachtenreglement DDG (22-01-2015)

De klachtenprocedure

Als u een klacht heeft ingediend, wordt er contact met u opgenomen door onze klachtenfunctionaris. De klachtenregeling van DDG biedt de volgende mogelijkheden:

1) Klachtenbemiddeling door de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zal trachten door bemiddeling tot een oplossing te komen. De betrokken huisarts handelt de klacht rechtstreeks met de klager af of de klachtenfunctionaris bemiddelt op verzoek in de contacten tussen de betrokken medewerker en de klager.

2) Klachtenbehandeling door de klachtencommissie.

Mogelijk leidt de klachtenbemiddeling voor u niet tot een bevredigende oplossing. Of wellicht wilt u niet dat in uw klacht wordt bemiddeld. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie stelt een onderzoek in en geeft beide partijen gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. Op basis daarvan doet de klachtencommissie (schriftelijk) uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van uw klacht. 

Geheimhouding

De klachtenfunctionaris en de leden van de klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht voor alle gegevens waarvan zij beroepshalve kennisnemen. Deze verplichting geldt voor alle medewerkers van Doktersdienst Groningen.