Meer informatie

1. Wanneer kan en mag mijn dossier ingezien worden?
Dit kan alleen wanneer u hiervoor zelf toestemming heeft gegeven bij uw eigen huisarts en apotheek én wanneer de systemen van uw huisarts en apotheek zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). 

2. Hoe geef ik toestemming tot inzage in mijn dossier?
- via www.ikgeeftoestemming.nl
- via een 'OPT-IN formulier' bij uw eigen huisarts

3. Wie mag mijn dossier inzien?
Er zijn strenge regels verbonden aan wie inzage mag hebben. Medewerkers die na uw toestemming inzage krijgen, zijn de dienstdoende huisarts, de huisarts in opleiding, verpleegkundig specialist of physician assistent. Deze toegang wordt in het systeem van Doktersdienst Groningen vast gelegd. De assistente haalt het dossier op voor de 'gebruiker' maar kan zelf alleen gegevens over medicatie inzien, niet het volledige dossier.

Het gebruik van deze inzage mogelijkheid wordt gecontroleerd op rechtmatigheid. Zij raadplegen alleen uw gegevens indien zij dit noodzakelijk achten voor uw zorgverlening.

4. Kan ik zelf controleren wie mijn dossier heeft ingezien?
Ja, elke inzage wordt gelogd en periodiek gecontroleerd op rechtmatigheid. Zelf kunt u ook controleren wie uw gegevens heeft ingezien. VZVZ, Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie, heeft hiervoor een internetpagina in het leven geroepen. Patiënten kunnen zich via de website van VZVZ registreren voor inzage: www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Inzage. U kunt dan kiezen of u online, via e-mail of een overzicht op papier wenst te ontvangen. Volg de instructie op de site van VZVZ.

Voor verdere informatie kunt u ook terecht op deze pagina en de andere pagina’s voor de zorgconsument van VZVZ: www.vzvz.nl//page/Zorgconsument/Home

5. Wordt mijn dossier bij elk contact met Doktersdienst Groningen ingezien?

Nee, uw medische gegevens bij de eigen huisarts worden niet bij elk contact ingezien. Er is een verschil tussen opvragen van gegevens en inzien van gegevens.

Gegevens opvragen
Wanneer u belt met het callcenter van de Doktersdienst Groningen worden uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) gecontroleerd. Er vindt geen inzage in uw medische gegevens plaats. Wel komt op dat moment automatisch een verbinding tot stand met het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Het tot stand komen van de verbinding met het LSP duurt soms enkele minuten. Door dit contact vast tot stand te brengen wanneer u iemand van het callcenter aan de lijn hebt, is het mogelijk om sneller uw gegevens te kunnen inzien bij uw eigen huisarts wanneer de hulpvraag daartoe aanleiding geeft. Wanneer de verbinding met het LSP pas zou plaatsvinden wanneer u een doktersassistente of huisarts aan de lijn hebt, gaat dat ten koste van de snelheid waarmee u geholpen kunt worden.

Gegevens inzien
Soms is het noodzakelijk om snel inzage de hebben, bijvoorbeeld bij een allergische reactie of andere spoed. Vandaar dat de verbinding tussen het systeem van de Doktersdienst in een zo vroeg mogelijk stadium van het contact met de patiënt gerealiseerd wordt. Onze medewerkers kunnen uw dossier alleen inzien als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

6. Wordt mijn dossier bewaard bij Doktersdienst Groningen?
Nee, alleen op het moment van het contact kan uw dossier worden opgehaald en ingezien. Bij het beëindigen van het contact worden de gegevens gewist en is uw dossier niet meer beschikbaar voor onze medewerkers.

7. Maar er worden toch wel gegevens van mij bewaard?
Dat klopt. Hierbij gaat het om de informatie met betrekking tot waarom u contact zocht met Doktersdienst Groningen. De informatie daarvan wordt in onze systemen opgeslagen, niet de inhoud van uw medisch dossier zoals hierboven bedoeld! Het contact met Doktersdienst Groningen wordt teruggekoppeld aan uw eigen huisarts.

8. Hoe is de veiligheid van mijn gegevens gewaarborgd?
Doktersdienst Groningen kan alleen gegevens opvragen met een speciale pas en een pincode. Dit is één van de maatregelen die zijn genomen om de uitwisseling van gegevens zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn uw gegevens versleuteld, dat wil zeggen in gecodeerde taal doorgegeven. De uitwisseling van de versleutelde gegevens vindt plaats via een speciaal beveiligd netwerk.

9. Weet Doktersdienst Groningen altijd wie mijn dossier heeft ingezien?
Doktersdienst Groningen kan altijd nagaan welke medewerker uw dossier heeft opgehaald en/of heeft ingezien.
Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen