Meer informatie

Veelgestelde vragen elektronisch patiënten dossier

1. Wanneer kan en mag mijn dossier ingezien worden?
2. Hoe geef ik toestemming tot inzage in mijn dossier?
3. Wie mag mijn dossier inzien?
4. Kan ik zelf controleren wie mijn dossier heeft ingezien?
5. Wordt mijn dossier bewaard bij Doktersdienst Groningen?
6. Maar er worden toch wel gegevens van mij bewaard?
7. Hoe is de veiligheid van mijn gegevens gewaarborgd?
8. Weet Doktersdienst Groningen altijd wie mijn dossier heeft ingezien?

Informatiebrochure
Elektronisch patiënten dossier

Landelijk schakelpunt
De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) beheert het Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ zorgt ervoor dat de uitwisseling van medische gegevens via dit ‘netwerk’ goed verloopt. Op de website van VZVZ vindt u informatie over het LSP en de uitwisseling van medische gegevens.
-    www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Het-LSP/Vraag-en-antwoord
-    www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Inzage/Vraag-en-antwoord


1. Wanneer kan en mag mijn dossier ingezien worden?
Dit kan alleen wanneer u hiervoor zelf toestemming heeft gegeven bij uw eigen huisarts en apotheek én wanneer de systemen van uw huisarts en apotheek zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). 

2. Hoe geef ik toestemming tot inzage in mijn dossier?
- via www.ikgeeftoestemming.nl
- via een 'OPT-IN formulier' bij uw eigen huisarts

3. Wie mag mijn dossier inzien?
Er zijn strenge regels verbonden aan wie inzage mag hebben. Medewerkers die na uw toestemming inzage krijgen, zijn de dienstdoende huisarts, de huisarts in opleiding, Verpleegkundig Specialist of Physician Assistent. Deze toegang wordt in het systeem van Doktersdienst Groningen vast gelegd. De assistente haalt het dossier op voor de 'gebruiker' maar kan de gegevens zelf niet inzien.

Het gebruik van deze inzage mogelijkheid wordt gecontroleerd op rechtmatigheid. Zij raadplegen alleen uw gegevens indien zij dit noodzakelijk achten voor uw zorgverlening.

4. Kan ik zelf controleren wie mijn dossier heeft ingezien?
Ja, elke inzage wordt gelogd en periodiek gecontroleerd op rechtmatigheid. Zelf kunt u ook controleren wie uw gegevens heeft ingezien. VZVZ, Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie, heeft hiervoor een internetpagina in het leven geroepen. Patiënten kunnen zich via de website van VZVZ registreren voor inzage: www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Inzage. U kunt dan kiezen of u online, via e-mail of een overzicht op papier wenst te ontvangen. Volg de instructie op de site van VZVZ.

Voor verdere informatie kunt u ook terecht op deze pagina en de andere pagina’s voor de zorgconsument van VZVZ: www.vzvz.nl//page/Zorgconsument/Home

5. Wordt mijn dossier bewaard bij Doktersdienst Groningen?
Nee, alleen op het moment van het contact kan uw dossier worden opgehaald en ingezien. Bij het beëindigen van het contact worden de gegevens gewist en is uw dossier niet meer beschikbaar voor onze medewerkers.

6. Maar er worden toch wel gegevens van mij bewaard?
Dat klopt. Hierbij gaat het om de informatie met betrekking tot waarom u contact zocht met Doktersdienst Groningen. De informatie daarvan wordt in onze systemen opgeslagen, niet de inhoud van uw medisch dossier zoals hierboven bedoeld! Het contact met Doktersdienst Groningen wordt teruggekoppeld aan uw eigen huisarts.

7. Hoe is de veiligheid van mijn gegevens gewaarborgd?
Doktersdienst Groningen kan alleen gegevens opvragen met een speciale pas en een pincode. Dit is één van de maatregelen die zijn genomen om de uitwisseling van gegevens zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn uw gegevens versleuteld, dat wil zeggen in gecodeerde taal doorgegeven. De uitwisseling van de versleutelde gegevens vindt plaats via een speciaal beveiligd netwerk.

8. Weet Doktersdienst Groningen altijd wie mijn dossier heeft ingezien?
Doktersdienst Groningen kan altijd nagaan welke medewerker uw dossier heeft opgehaald en/of heeft ingezien.
Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen