Samenwerking met andere hulpverleners

Soms kunt u beter worden geholpen door een andere zorgverlener dan een huisarts. Daarom werkt Doktersdienst Groningen nauw samen met diverse andere zorgverleners. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan:

  • Thuiszorg
  • Ambulance
  • Spoedeisende hulp van een ziekenhuis
  • Apotheken
  • Geestelijke gezondheidszorg

Wanneer u beter kunt worden geholpen door een van de bovenstaande organisaties, zal Doktersdienst Groningen contact leggen met de benodigde zorgverlener die u vervolgens verder kan helpen.
Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen