Huisregels op de huisartsenspoedpost

1. Het kan voorkomen dat iemand die later de wachtkamer binnenkomt, toch eerder geholpen wordt. Dit kan zijn doordat de patiënt acutere zorg nodig heeft en daardoor met voorrang geholpen wordt. Wij vragen uw begrip hiervoor. We zijn een spoedpost, afspraaktijden zijn niet exact te regelen.

2. Wij tonen graag respect. Wederzijds respect wordt gewaardeerd. Rust op de huisartsenspoedpost vinden we belangrijk.

3. Meer dan 1 begeleider per patiënt worden in principe niet toegestaan in de spreekkamers. Het is in ieders belang dat er maximaal 1 begeleider per patiënt meegaan naar de spreekkamer.

4. Verbaal en fysiek geweld wordt niet geaccepteerd. (Verbaal geweld: bedreigen, beledigen, treiteren, pesten, vernederen, uitschelden, schreeuwen en discriminerende opmerkingen. Fysiek geweld: schoppen, slaan, vastpakken, gooien van voorwerpen, steken en spuwen).

5. Gebruik van alcohol en drugs en roken op de huisartsenspoedposten is niet toegestaan.

6. Wapenbezit, diefstal, vandalisme, fysiek en verbaal geweld zijn op de huisartsenspoedpost niet toegestaan. Van overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

7. Aanwijzingen van medewerkers van Doktersdienst Groningen  moeten worden opgevolgd. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging tot de huisartsenspoedposten.

8. Iedereen wordt geacht zelf over zijn/haar eigendommen te waken. Doktersdienst Groningen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

 

Doktersdienst Groningen -  T: 0900-9229

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts nodig?
Huisartsenspoedposten
Algemene patiënt informatie
Organisatie DDG

Nieuws
Werken bij DDG
Veel gestelde vragen
Klachten

Links
Contact
Intranet
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen

 

 

Doktersdienst Groningen -  T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen