Wie werken er op de huisartsenspoedpost?

Huisarts

Alle huisartsen uit de provincie Groningen draaien diensten op de huisartsenspoedpost. Het zou dus zomaar kunnen dat u uw eigen huisarts treft.

Verpleegkundig specialist en de physician assistant

Op de huisartsenspoedpost wordt u meestal geholpen door een huisarts. Soms wordt u door een verpleegkundig specialist of physician assistant geholpen. Zij helpen voornamelijk patiënten met problemen aan het bewegingsapparaat (armen, benen etc.), patiënten met verwondingen maar ook patiënten met  keel-, neus-, oor- en oogklachten. Zij hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd. Door de inzet van deze professionals beperken we voor u de wachttijd.

Telefonist

Als u belt naar het spoednummer (0900 – 9229) krijgt u een telefonist van Doktersdienst Groningen aan de lijn. U hoort dus geen antwoordapparaat. De telefonisten op de huisartsenspoedpost zijn studenten geneeskunde in minimaal het tweede jaar van hun studie. Zij hebben voldoende medische kennis om te bepalen hoe spoedeisend uw situatie is.

Triagist

Op een huisartsenspoedpost werken triagisten, ervaren doktersassistenten die overdag vaak in een huisartsenpraktijk werken. De triagist stelt, samen met u, vast hoe ernstig uw klachten zijn. Zij bepaalt of en hoe snel een huisarts of andere hulpverlener naar u moet kijken. Alle triagisten hebben een landelijk erkend diploma 'Triagist'. Jaarlijks volgen zij diverse opleidingen om hun kennis op peil te houden. 

Huisartsenchauffeur

De huisartsenchauffeur rijdt de visitearts naar patiënten die niet naar de post kunnen komen. Maar dat is niet het enige. Een huisartsenchauffeur kan de huisarts in ernstige gevallen assisteren.

Huisarts in opleiding

Op de huisartsenspoedpost kunnen ook (mede)werkers in opleiding werken. De huisarts in opleiding (AIOS) of verpleegkundig specialist/physician assistant in opleiding kunnen zelfstandig spreekuur houden, afhankelijk van hoe ver hij of zij in de opleiding zijn. Indien nodig, is er altijd een opleider bereikbaar.

Folder 'wie werken er op de huisartsenpost'
Bekijk ook de folder over de mensen die werken op de huisartsenpost.
Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen