Cliëntenraad DDG

De cliëntenraad (cr) van Doktersdienst Groningen denkt en praat mee over een breed scala aan relevante organisatorische onderwerpen. Met als doel het signaleren van knelpunten en het aandragen van oplossingen vanuit het perspectief van de cliënten. Hiermee levert de cr een bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van zorg van DDG. De cr kan de bestuurder van DDG gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die cliënten direct aangaan.

Hoe werkt de cliëntenraad

De cliëntenraad heeft minimaal vier maal per jaar overleg met de bestuurder van DDG. Onderwerpen bij dit overleg kunnen zijn:
•    Patiëntbelevingsonderzoek.
•    Klachtenrapportage.
•    Kwaliteitsjaarverslag.
•    Beleidsplan.

Daarnaast vergadert de cr nog minimaal zes keer per jaar om de overleggen met de bestuurder voor te bereiden. De cliëntenraad kan medewerkers en managers van DDG uitnodigen om hen bij te praten over bijvoorbeeld de uitkomsten van het patiëntbelevingsonderzoek.

Samenstelling cliëntenraad DDG

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Zij vertegenwoordigen cliënten uit het hele werkgebied van DDG. De leden hebben geen persoonlijke of zakelijke band met DDG.

De leden zijn:

NaamFunctieWoonplaats
Marian BlitterswijkvoorzitterDelfzijl
José DrentlidKolham
Kurt van HoutenlidGroningen
Jan LaemerslidHaren
Ellen KuijperslidGroningen

 

  
   

Contact met de cliëntenraad

Wij nodigen u van harte uit uw vragen, opmerkingen en/of suggesties over verbetering van de kwaliteit van zorg met de cliëntenraad te delen.

U kunt daarvoor een e-mail sturen naar cr@doktersdienstgroningen.nl.

 

Liever per brief? Dat kan ook: 
Doktersdienst Groningen
t.a.v. de cliëntenraad

Postbus 5064
9700 GB  Groningen

 

Individuele klachten? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten van patiënten. Daarvoor kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

Jaarverslagen cliëntenraad

Jaarverslag 2022

  
   
   
   
   
   


 

 

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts nodig?
Huisartsenspoedposten
Algemene patiënt informatie
Organisatie DDG

Nieuws
Werken bij DDG
Veel gestelde vragen
Klachten

Links
Contact
Intranet
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen

 

 

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen