Responsible disclosure

Bij DDG vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. 

Wij vragen u een bijdrage te leveren aan de veiligheid van onze ICT-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van deze systemen. Dat kunt u doen door de door u ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij DDG te melden. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te melden via het contactformulier op onze website.
  • De door u ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
  • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle informatie die verkregen is via het lek direct na het verhelpen van het lek te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, DDoS, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

  • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen doen of andere juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.*
  • Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.  
  • Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
  • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij u, indien u dit wenst, zullen vermelden als ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

* Let op: ons beleid voor Responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw ‘zoektocht’ handelingen uitvoert die strafbaar zijn. Het feit dat DDG geen aangifte tegen u zal doen, sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar uw handelen gehouden kan worden dan wel dat u strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen