Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie
Cliëntenraad

Meedenken vanuit patiëntperspectief

De cliëntenraad van Doktersdienst Groningen praat mee over het beleid van de organisatie vanuit het perspectief van de patiënt. Onze cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze patiënten.

De cliëntenraad (cr) van Doktersdienst Groningen denkt en praat mee over een breed scala aan relevante organisatorische onderwerpen.

Met als doel het signaleren van knelpunten en het aandragen van oplossingen vanuit het perspectief van de cliënten. Hiermee levert de cr een bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van zorg van DDG. De cr kan de bestuurder van DDG gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die cliënten direct aangaan.

Hoe werkt de cliëntenraad 

De cliëntenraad heeft minimaal vier maal per jaar overleg met de bestuurder van DDG. Onderwerpen bij dit overleg kunnen zijn: 

  • Patiëntbelevingsonderzoek
  • Klachtenrapportage. 
  • Kwaliteitsjaarverslag.
  • Beleidsplan. 

Daarnaast vergadert de cr nog minimaal zes keer per jaar om de overleggen met de bestuurder voor te bereiden. De cliëntenraad kan medewerkers en managers van DDG uitnodigen om hen bij te praten over bijvoorbeeld de uitkomsten van het patiëntbelevingsonderzoek. 
 

Samenstelling cliëntenraad DDG 

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Zij vertegenwoordigen cliënten uit het hele werkgebied van DDG. De leden hebben geen persoonlijke of zakelijke band met DDG. 

De leden zijn: 

Naam Functie Woonplaats
Marian Blitterswijk Voorzitter Delfzijl
José Drenth Lid Kolham
Kurt van Houten Lid Groningen
Jan Laemers Lid Haren
Ellen Kuijpers Lid Groningen

  

Contact met de cliëntenraad 

Wij nodigen je van harte uit je vragen, opmerkingen en/of suggesties over verbetering van de kwaliteit van zorg met de cliëntenraad te delen. 

Je kunt daarvoor een e-mail sturen naar cr@doktersdienstgroningen.nl

Liever per brief? Dat kan ook:  

Doktersdienst Groningen 
t.a.v. de cliëntenraad 
Postbus 5064 
9700 GB  Groningen 
 

Individuele klachten? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris 

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten van patiënten. Daarvoor kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.