About us

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen(RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het werk van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Zo gaat de RvC onder meer na of de doelstellingen van de stichting worden gehaald, of wet- en regelgeving wordt nageleefd, welke beleidsstrategie is gekozen en of de organisatie voldoende in control is v.w.b. de bedrijfsrisico’s.

De raad van commissarissen vergadert drie keer per jaar met de bestuurder. Aan de hand van begroting, jaarverslag en jaarrekening wordt het beleid al dan niet goedgekeurd. 

Samenstelling raad van commissarissen DDG 

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Om de positie van huisartsen te borgen, is er gekozen voor een huisarts en een voorzitter met een huisartsachtergrond. Daarnaast hebben we de aandachtsgebieden juridisch, financieel en ondernemen gedekt met de huidige leden. De leden hebben zitting zonder last of ruggespraak. 

De leden zijn: 
Naam Functie
Ab de Greef voorzitter
Carin Tappel lid
Rolf Koops lid
Barbara Pelzer lid
Bart Maats lid