Volg ons:

Inzage in uw patiëntendossiër

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat belangrijke medische informatie over u. Uw huisarts legt uw klachten en behandeling vast. Uw apotheek registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Bij de huisartsenspoedposten van Doktersdienst Groningen is het mogelijk om, als u daarvoor toestemming heeft gegeven, deze medische gegevens in te zien. Dit is voor u als patiënt en voor ons als zorgverlener van belang. We kunnen u dan beter helpen als u contact met ons zoekt.

Alleen met uw toestemming

Natuurlijk kunnen we niet zomaar bij uw gegevens. Dit is alleen mogelijk als u zelf nadrukkelijk toestemming geeft voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens aan andere zorgverleners dan uw eigen huisarts of apotheek. Dit kunt u op meerdere manieren doen:
-    Via de website “Ik geef toestemming.nl
-    Via uw de huisarts door middel van een zogenaamd ‘OPT-IN formulier’
Uiteraard kunt u op elk gewenst moment uw toestemming weer intrekken.

Hoe werkt het?

Zorgverleners moeten aangesloten zijn op het Landelijk Schakel Punt (LSP), een landelijk digitaal netwerk waarlangs elektronische dossiers kunnen worden uitgewisseld. Is uw huisarts of apotheek niet op het LSP aangesloten? Dan kunnen zij uw dossier niet inzien.

Heeft u toestemming gegeven, dan mogen alleen zorgverleners die u behandelen uw gegevens opvragen wanneer dat noodzakelijk is voor de behandeling. Bij Doktersdienst Groningen zijn dit de dienstdoende huisarts en de huisarts in opleiding. De verpleegkundig specialist en de physician assistant hebben alleen toegang tot uw medicatiegegevens.

Veilig

Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten op het netwerk. Het computersysteem van de zorginstelling moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. De zorgverlener krijgt alleen toegang tot het netwerk met een speciale persoonsgebonden pas en een wachtwoord. Uw dossiergegevens worden ook niet bewaard. Na het beëindigen van het contact worden de gegevens gewist en is uw dossier niet meer beschikbaar voor onze medewerkers.

Wel wordt de informatie over waarom u contact met ons zocht in onze systemen opgeslagen. Ook wordt het contact teruggekoppeld aan uw eigen huisarts zodat uw dossier bij uw eigen huisarts aangevuld kan worden met de gegevens van uw contact met Doktersdienst Groningen.
Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen