Patiënten

Privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij je contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij je gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij je gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Je privacy is voor Doktersdienst Groningen van groot belang. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wgbo. 

We beschrijven de volgende onderwerpen:

Alles over privacy, rechten en plichten

Wij hechten aan je privacy, lees er hier over

Met spoed een huisarts nodig?

Heb je buiten kantoortijden medische hulp nodig? Kan deze hulp niet worden uitgesteld tot je eigen huisarts of diens vervanger weer dienst heeft? Bel dan Doktersdienst Groningen: 0900-9229. Dit nummer kost € 0,10 per minuut, met een starttarief van 4,54 cent.