Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Wie heeft toegang tot je gegevens

Alleen zorgverleners en medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen je gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de triagist (gediplomeerd doktersassistente) of  verpleegkundige waar je telefonisch contact mee heeft, de huisarts, verpleegkundig specialist of physician assistent die je behandelt en de assistent op de huisartsenpost. Zij raadplegen je dossier alleen voor zover dat noodzakelijk is voor je behandeling. 
 
Als je contact hebt gehad met de Doktersdienst Groningen of je bent bij de huisartsenspoedpost geweest, dan ontvangt je eigen huisarts (mits aangesloten bij DDG) een samenvatting van dit contact of bezoek. In dit bericht staat waarom je contact hebt gehad met de huisartsenpost en het advies of de behandeling. Hierdoor weet je huisarts voor welke klachten je contact hebt gehad met de huisartsenpost en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 
 
In geval van de afhandeling van een klacht of incident kan het nodig zijn dat een klachtenfunctionaris, kwaliteitscoördinator en leidinggevende van Doktersdienst Groningen inzage hebben in je dossier en eventueel in de opnames van telefoongesprekken en/of camerabeelden.