Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Patiënten

KPN Teletolk: tekst- en beeldbemiddelingsdienst

Ben je doof of slechthorend? Dan is Doktersdienst Groningen ook bereikbaar via KPN Teletolk.

KPN Teletolk zoekt contact met Doktersdienst Groningen en zal namens jou het gesprek met ons voeren. Als je contact met ons zoekt, houd dan de volgende gegevens bij de hand: 

  • Voorletters en achternaam 
  • Geboortedaum en geslacht 
  • Burgerservicenummer 
  • Telefoonnummer 
  • Straatnaam, postcode en woonplaats 
  • Naam van je eigen huisarts 
  • Naam zorgverzekeraar en polisnummer 
  • De omschrijving van je medische klachten 
  • Je medische voorgeschiedenis (belangrijke aandoeningen/ziektes en/of allergieën 
  • Je medicijngebruik (houd de verpakking bij de hand, dan kun je eventuele vragen makkelijker beantwoorden). 

Kom je naar de spoedpost? Neem altijd je legitimatiebewijs mee. 

Ga naar de website van KPN Teletolk tekst- en beeldbemiddelingsdienst voor instructies. 

 

Alarmnummer 112 bellen 
Heb je 112 nodig? Lees op rijksoverheid.nl wat je moet doen. 

Ben je niet in de gelegenheid om de tekst- en beeldbemiddelingsdienst te gebruiken dan kun je, bij wijze van uitzondering, zonder afspraak naar de huisartsenspoedpost komen.