Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Patiënten

Contact met de huisartsenspoedpost

De huisartsenspoedpost werkt anders dan je eigen huisarts. Hoe het bij ons werkt, lees je hier.

 
Stap 1: de NAW-assistent is je eerste aanspreekpunt

Als je belt met de huisartsenspoedpost, krijg je eerst een telefonist aan de lijn. Wij noemen dat de NAW-assistent. Hij of zij maakt een eerste inschatting van de urgentie van je klachten en vraagt je persoonsgegevens.

Hou je gegevens vast bij de hand

We kunnen je sneller en beter helpen als je de volgende informatie vast bij de hand hebt: 

 • Voorletters en achternaam 
 • Geboortedatum en geslacht 
 • Burgerservicenummer 
 • Telefoonnummer 
 • Straatnaam, postcode en woonplaats 
 • Naam van je eigen huisarts 
 • Naam zorgverzekeraar en polisnummer 
 • De omschrijving van je medische klachten 
 • Je medische voorgeschiedenis (belangrijke aandoeningen/ziektes en/of allergieën 
 • Je medicijngebruik (houd de verpakking bij de hand, dan kun je eventuele vragen makkelijker beantwoorden). 

Komt je naar de post? Neem altijd je legitimatiebewijs mee. 

 
Stap 2: je wordt teruggebeld

De NAW-assistent verbreekt de verbinding en geeft je informatie door aan onze triagist of huisarts. Je wordt teruggebeld op basis van urgentie. Meestal belt de triagist je terug. In sommige gevallen kan dat ook een huisarts zijn of een verpleegkundig specialist of een physician assistent.
Zij beoordelen of een afspraak nodig is. Afhankelijk van je situatie: 

 • krijg je telefonisch medisch (zelfzorg-)advies
 • of krijg je een telefonisch consult met een dokter of een VS/PA (verpleegkundig specialist of physician assistent) 
 • of maken we een afspraak met je voor een bezoek aan de huisartsenspoedpost 
 • of maken we een afspraak voor een bezoek van de huisarts bij je thuis
 • in geval van levensbedreigende spoed, bellen we een ambulance. 
 
Bellen is niet gratis 

Bellen met de doktersdienst kost € 0,10 per minuut, met een starttarief van
4,54 cent. Als je belt met een pre-paid telefoon kunnen de kosten voor het bellen hoger zijn. Omdat we jou terugbellen, lopen die gesprekskosten echter nooit hoger op dan een paar minuten.

Onze gesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.