Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Doorgeven van gegevens aan derden

De medewerkers van DDG zijn verplicht om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt onder andere in dat medewerkers van DDG, voor het doorgeven van je persoonsgegevens aan derden, je uitdrukkelijke toestemming nodig hebben, alvorens zij dit kunnen doen. Er bestaan in de wet echter enkele uitzonderingen op deze regel. Op grond van wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van een zorgverlener worden doorbroken. Dit kan alleen wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van iemand anders. 
 
Indien noodzakelijk kunnen vastgelegde gegevens mondeling, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners die direct bij je geneeskundige behandeling betrokken zijn. Denk hierbij aan de ambulancedienst, een specialist in het ziekenhuis waar je naar doorverwezen wordt of de apotheker die een recept van je verwerkt om je de juiste medicijnen te kunnen geven.  

Met spoed een huisarts nodig?

Heb je buiten kantoortijden medische hulp nodig? Kan deze hulp niet worden uitgesteld tot je eigen huisarts of diens vervanger weer dienst heeft? Bel dan Doktersdienst Groningen: 0900-9229. Dit nummer kost € 0,10 per minuut, met een starttarief van 4,54 cent.