Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Patiënten

Huisartsen(spoed)zorg is niet gratis

De tarieven voor huisartsenspoedzorg worden bepaald door de overheid. Sommige kosten gaan ten koste van je eigen risico, andere kosten niet.

Gratis voor de patiënt
Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico. Als wij je verzekeringsgegevens hebben, declareren wij de kosten voor een telefonisch consult, een bezoek aan de huisartsenpost of visite rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. 

Hebben we die informatie niet, krijg je van ons een rekening die je zelf rechtstreeks aan de huisartsenspoedpost betaalt en daarna bij je zorgverzekeraar kunt declareren. In overleg kun je je verzekeringsgegevens na het consult aan ons doorgeven via finance@doktersdienstgroningen.nl, zodat wij alsnog bij de zorgverzekeraar kunnen declareren.
 

Niet altijd gratis: eigen risico
Als je wordt doorverwezen naar het ziekenhuis voor opname of een behandeling op de spoedeisende hulp, dan komen deze kosten wel ten laste van het eigen risico. Ook kosten voor ambulancevervoer, medicatie en (vervolg)onderzoek buiten de huisartsenspoedpost gaan ten koste van het eigen risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een urinekweek met resistentiebepaling of een röntgenfoto. 
 

Niet verzekerd?
Als je niet verzekerd bent, betaal je de rekening contant aan onze balie.  
 

Kom je uit het buitenland?
Buitenlandse patiënten moeten een kopie van hun EU Health Insurance pasje achterlaten of de rekening contant betalen. 
 

Tarieven
De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Doktersdienst Groningen hanteert per 1 januari 2024 de volgende tarieven: 

  • Telefonisch consult € 35,00 
  • Consult € 230,87
  • Visite € 346,30
  • Herhaalrecept * € 35,00 
  • Krukken (per paar**) € 27,50 

*De kosten van een herhaalrecept zijn de kosten die Doktersdienst Groningen hiervoor in rekening brengt. Deze kosten staan los van de kosten die je moet betalen bij de apotheek. 

**Krukken zijn niet te koop op de huisartsenspoedpost in Groningen 

 

Betaalinformatie Doktersdienst Groningen

  • NL05 INGB 0659 4040 87 (ING bank) 
  • ​BIC (swift) INGBNL2A 

 

Vragen over een factuur?
Heb je vragen over een factuur of wil je je verzekeringsgegevens doorgeven? Mail dan naar finance@doktersdienstgroningen.nl. Vermeld daarbij altijd het factuurnummer.