Waarom we persoonsgegevens verwerken

Doktersdienst Groningen verwerkt persoonsgegevens primair voor het verlenen van zorg. Wanneer je contact met ons hebt zullen wij persoonsgegevens van je verwerken. Deze gegevens leggen wij vast in een informatiesysteem voor het beheren van je medisch dossier. De gegevens die wij vastleggen zijn noodzakelijk voor een goede medische behandeling en de financiële afhandeling daarvan. 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Je contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te benaderen voor een patiënttevredenheidsonderzoek. De opnames van de telefoongesprekken kunnen ook worden gebruikt in geval van een klacht of een incident. 

 

 

 

Met spoed een huisarts nodig?

Heb je buiten kantoortijden medische hulp nodig? Kan deze hulp niet worden uitgesteld tot je eigen huisarts of diens vervanger weer dienst heeft? Bel dan Doktersdienst Groningen: 0900-9229. Dit nummer kost € 0,10 per minuut, met een starttarief van 4,54 cent.