Bewaren van je gegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening of passend binnen de wettelijke bewaartermijnen. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 20 jaar. Opnamen van gesprekken worden 2 jaar bewaard en financiële gegevens 7 jaar. De camera's die bij Doktersdienst Groningen hangen, tonen alleen beelden van de actuele situatie in de wachtkamer. Deze beelden worden nergens opgeslagen. Na boven genoemde termijnen zullen we uw gegevens verwijderen.  

Met spoed een huisarts nodig?

Heb je buiten kantoortijden medische hulp nodig? Kan deze hulp niet worden uitgesteld tot je eigen huisarts of diens vervanger weer dienst heeft? Bel dan Doktersdienst Groningen: 0900-9229. Dit nummer kost € 0,10 per minuut, met een starttarief van 4,54 cent.