Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Bewaren van je gegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening of passend binnen de wettelijke bewaartermijnen. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 20 jaar. Opnamen van gesprekken worden 2 jaar bewaard en financiële gegevens 7 jaar. De camera's die bij Doktersdienst Groningen hangen, tonen alleen beelden van de actuele situatie in de wachtkamer. Deze beelden worden nergens opgeslagen. Na boven genoemde termijnen zullen we uw gegevens verwijderen.