Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Patiënten

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage in je gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over jou niet kloppen heb je het recht om deze door ons te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als jouw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen of wanneer verwijdering van gegevens het gevolg heeft dat er geen goede zorg aan je geleverd kan worden. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor). 
 
Mocht je gebruik willen maken van je rechten, kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij Doktersdienst Groningen via onderstaande contactgegevens. 

Doktersdienst Groningen 
Van Swietenlaan 2b
9728 NZ Groningen
050 - 3168400 
 
Functionaris gegevensbescherming 
FG@doktersdienstgroningen.nl  
050 - 3168400