Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Over ons

Organisatie Doktersdienst Groningen

Doktersdienst Groningen is een organisatie waar ongeveer 250 mensen werken. Daarnaast werken we samen met zo'n 600 huisartsen uit ons werkgebied.

Onze organisatiestructuur bestaat uit een directeur/bestuurder en een raad van commissarissen.
Beleidsvorming en directe aansturing van de organisatie gebeurt door een managementteam. Zij worden in het zorproces ondersteund door teammanagers en coördinerend triagisten.

Onze ondernemingsraad behartigt de belangen van onze medewerkers en de cliëntenraad geeft onze patiënten een stem.