Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Uitwisseling van gegevens

Doktersdienst Groningen is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP), waarmee triagisten en dienstdoende huisartsen de belangrijkste gegevens uit je medisch dossier van je eigen huisarts of apotheek kunnen inzien. Deze gegevens zijn alleen door ons op te vragen als jij hiervoor gericht toestemming hebt gegeven aan je eigen huisarts of apotheek. Voor meer informatie over het LSP kun je terecht op de website www.volgjezorg.nl.