Uitwisseling van gegevens

Doktersdienst Groningen is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP), waarmee triagisten en dienstdoende huisartsen de belangrijkste gegevens uit je medisch dossier van je eigen huisarts of apotheek kunnen inzien. Deze gegevens zijn alleen door ons op te vragen als jij hiervoor gericht toestemming hebt gegeven aan je eigen huisarts of apotheek. Voor meer informatie over het LSP kun je terecht op de website www.volgjezorg.nl.  

Met spoed een huisarts nodig?

Heb je buiten kantoortijden medische hulp nodig? Kan deze hulp niet worden uitgesteld tot je eigen huisarts of diens vervanger weer dienst heeft? Bel dan Doktersdienst Groningen: 0900-9229. Dit nummer kost € 0,10 per minuut, met een starttarief van 4,54 cent.