Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Welke persoonsgegevens we verwerken

De meeste gegevens krijgen wij rechtstreeks van jou als patiënt. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners, waaronder mogelijk je eigen huisarts, waarmee wij in het kader van je behandeling samenwerken. 
Wij verwerken van je de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

  • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
  • Geboortedatum 
  • Geslacht 
  • Telefoonnummer 
  • Burgerservicenummer (BSN) 
  • Verzekeringsgegevens 
  • De naam van je huisarts 
  • Medische gegevens