Welke persoonsgegevens we verwerken

De meeste gegevens krijgen wij rechtstreeks van jou als patiënt. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners, waaronder mogelijk je eigen huisarts, waarmee wij in het kader van je behandeling samenwerken. 
Wij verwerken van je de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

  • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
  • Geboortedatum 
  • Geslacht 
  • Telefoonnummer 
  • Burgerservicenummer (BSN) 
  • Verzekeringsgegevens 
  • De naam van je huisarts 
  • Medische gegevens

 

Met spoed een huisarts nodig?

Heb je buiten kantoortijden medische hulp nodig? Kan deze hulp niet worden uitgesteld tot je eigen huisarts of diens vervanger weer dienst heeft? Bel dan Doktersdienst Groningen: 0900-9229. Dit nummer kost € 0,10 per minuut, met een starttarief van 4,54 cent.