Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Hoe we met je gegevens omgaan

Doktersdienst Groningen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast worden alle medewerkers geïnformeerd en bewust gemaakt van de privacy-gevoeligheid van je gegevens en hoe ze daar zorgvuldig en onder strikte geheimhouding mee moeten omgaan. 
 
Wij maken gebruik van ICT-leveranciers voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorzieningen. Om de beveiliging van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen, hebben we met deze partijen een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Daarmee leggen we vast hoe deze partij (de verwerker) met je persoonsgegevens omgaat, zodat we zeker weten dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt.