Privacy en opname gesprekken

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. U moet er vanuit gaan dat alles wat u met uw hulpverlener bespreekt geheim blijft. Alleen personen die betrokken zijn bij de behandeling, zijn op de hoogte van uw situatie. Informatie mag niet worden doorgegeven aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. Dat mag alleen met uw toestemming.

Opname gesprekken

Alle telefoongesprekken van en naar Doktersdienst Groningen worden opgenomen. Doktersdienst Groningen mag de telefoongesprekken opnemen, maar is zowel wettelijk als intern aan een aantal strikte regels gebonden. Binnen Doktersdienst Groningen gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een protocol.

Informatie naar eigen huisarts

Aan het eind van elke dienst worden er waarneemberichten verstuurd door Doktersdienst Groningen. Uw eigen huisarts krijgt dan bericht van het contact dat u met de Doktersdienst heeft gehad.Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen