Raad van toezicht DDG

De raad van toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het werk van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Zo gaat de RvT onder meer na of de doelstellingen van de stichting worden gehaald, of wet- en regelgeving wordt nageleefd, welke beleidsstrategie is gekozen en of de organisatie voldoende in control is v.w.b. de bedrijfsrisico’s. 

De raad van toezicht vergadert drie keer per jaar met de bestuurder. Aan de hand van begroting, jaarverslag en jaarrekening wordt het beleid al dan niet goedgekeurd.

Samenstelling raad van toezicht DDG

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Om de positie van huisartsen te borgen, is er gekozen voor een huisarts en een voorzitter met een huisartsachtergrond. Daarnaast hebben we de aandachtsgebieden juridisch, financieel en ondernemen gedekt met de huidige leden. De leden hebben zitting zonder last of ruggespraak.

De leden zijn:

NaamFunctie
Ab de GreeffVoorzitter
Carin TappelLid
Rolf KoopsLid
Barbara PelzerLid
Bart MaatsLid

 

  
   

 

  
   
   
   
   
   


 

 

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts nodig?
Huisartsenspoedposten
Algemene patiënt informatie
Organisatie DDG

Nieuws
Werken bij DDG
Veel gestelde vragen
Klachten

Links
Contact
Intranet
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen

 

 

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen