Doven en slechthorenden

KPN Teletolk: tekst- en beeldbemiddelingsdienst

Doktersdienst Groningen is ook bereikbaar voor doven en slechthorenden. U kunt ons bellen via KPN Teletolk. KPN Teletolk zoekt vervolgens contact met DDG. Een medewerker van KPN Teletolk zal namens u het gesprek voeren met DDG.

Als u contact met ons zoekt, houd dan de volgende gegevens bij de hand:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht en geboortedatum
  • Straatnaam en postcode en woonplaats
  • Burgerservicenummer
  • Eventueel medicijngebruik
  • Naam zorgverzekeraar en polisnummer
  • Naam van uw eigen huisarts

Klikt u op de link voor de instructies voor KPN Teletolk tekst- en beeldbemiddelingsdienst.

Alarmnummer 112 bellen

Heeft u 112 nodig? Klik op de link voor meer informatie: alarmnummer 112 bellen.

Bent u niet in de gelegenheid om de teksttelefoon bemiddelingsdienst te gebruiken dan kunt u, bij wijze van uitzondering, zonder afspraak naar de huisartsenspoedpost komen.Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen