Weet wat de kosten zijn

Doktersdienst Groningen is een non-profit organisatie en is dus niet uit op winst. Maar aan het gebruik van de spoedzorg zijn kosten verbonden. Onze tarieven zijn bepaald door de overheid. Sommige kosten gaan ten koste van uw eigen risico, andere kosten niet.

Niet ten koste van eigen risico
Spoedeisende huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Kosten voor een telefonisch consult, een bezoek aan de huisartsenpost of visite worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd als wij uw verzekeringsgegevens hebben. Als we uw verzekeringsgegevens niet hebben, krijgt u van ons een rekening toegestuurd. Deze betaalt u rechtstreeks aan de huisartsenpost en declareert u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar. Een andere mogelijkheid is om de verzekeringsgegevens alsnog aan ons door te geven via info@doktersdienstgroningen.nl zodat wij rechtstreeks de declaratie bij de zorgverzekeraar voor u in orde kunnen maken.

Wel ten koste van eigen risico
Wordt u doorverwezen? Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis voor opname of een behandeling op de Spoedeisende Hulp, dan komen deze kosten wel ten laste van het eigen risico. Ook de kosten van ambulancevervoer, medicatie en van (vervolg)onderzoek (buiten de huisartsenpost) gaan ten koste van het eigen risico. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan een urinekweek met resistentiebepaling of een röntgenfoto.

Niet verzekerd?
Als u niet verzekerd bent, moet u de rekening contant betalen. 

Komt u uit het buitenland?
Buitenlandse patiënten moeten een kopie van hun EU Health Insurance pasje achterlaten of de rekening contant betalen.

Tarieven
De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Doktersdienst Groningen hanteert per 1 mei 2023 de volgende tarieven:

Telefonisch consult

€ 35,00

Consult

€ 185,37

Visite

€ 278,05

Herhaalrecept

€ 35,00

Krukken (per paar*)

€ 27,50

* De krukken zijn niet te koop op de huisartsenspoedpost in Groningen

NB. De kosten van een herhaalrecept zijn de kosten die Doktersdienst Groningen hiervoor in rekening brengt. Deze kosten staan los van de kosten die u moet betalen bij de apotheek.

Betaalinformatie Doktersdienst Groningen:

NL05 INGB 0659 4040 87  (ING bank)
BIC (swift) INGBNL2A

Vragen over een factuur?
Heeft u vragen over een factuur of wilt u uw verzekeringsgegevens doorgeven? Mail dan naar info@doktersdienstgroningen.nl. Vermeld daarbij altijd het factuurnummer.

 

 

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts nodig?
Huisartsenspoedposten
Algemene patiënt informatie
Organisatie DDG

Nieuws
Werken bij DDG
Veel gestelde vragen
Klachten

Links
Contact
Intranet
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen

 

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen