Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Zorgadvies lanceert website 'wordhuisartsingroningen.nl'

2023-04-13 13:28:00

Op 14 november 2022 is de website wordhuisartsingroningen.nl gelanceerd. Een website voor huisartsen. Doel is (potentiële) huisartsen optimaal te laten profiteren van wat Groningen en het zorglandschap hen aan kansen en ondersteuning biedt. Hiermee beogen we zorgprofessionals te versterken en de continuïteit van de huisartsenzorg te bevorderen, waarmee we werken aan zorg en gezondheid dichtbij huis.

Initiatiefnemer is Zorgadvies Groningen, die in samenwerking met huisartsen en zorgpartners de site ontwikkelde. Zorgadvies Groningen is een onafhankelijke regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor de eerstelijnszorg in Groningen en de kop van Drenthe. Adviseur Eerstelijnszorg Selma de Visscher “ We mogen trots zijn op de mooie initiatieven van huisartsen in Groningen. De persoonlijke inspirerende verhalen en informatie waarbij organisaties kunnen ondersteunen lees je o.a. op de website Word huisarts in Groningen. Wat Groningen uniek maakt om als huisarts werkzaam te zijn, is de samenwerking met de verschillende organisaties ten behoeve van de lokale huisarts”.   

Ga naar het volledige persbericht en de website.