Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie

Regionale huisartsenorganisatie DokNoord is een Feit!

2023-05-01 13:30:00

Op dinsdag 28 maart 2023 is regionale huisartsenorganisatie DokNoord opgericht. DokNoord is een ledenorganisatie (coöperatie) met drie werkorganisaties. Doktersdienst Groningen voor huisartsenspoedzorg buiten kantooruren, Elann voor nascholing en ondersteuning en GHC voor ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering. Op dinsdag 9 mei hebben de leden het nieuwe bestuur benoemd dat bestaat uit zeven huisartsen, onder voorzitterschap van Trudy Oldenhuis.

Deze drie werkorganisaties blijven, net als voorheen, hun huidige activiteiten uitvoeren, maar bundelen de krachten door intensief met elkaar samen te werken. Voortaan is DokNoord hét aanspreekpunt voor alle huisartsgerelateerde zaken, die staat voor een sterke regionale belangenbehartiging met eenheid in beleid, kortere lijnen in de regio, meer slagkracht en minder bestuurlijke drukte.

Ons doel? Huisartsen verbinden en ontzorgen en hun belangen behartigen, zodat ze zich kunnen richten op hun kerntaak: het verlenen van huisartsenzorg.

Zeggenschap voor alle huisartsen in één huisartsenorganisatie
De nieuwe regionale huisartsenorganisatie is een coöperatie voor en door alle huisartsen in Groningen en Noord-Drenthe. Door het verenigen van alle huisartsen in één regionale huisartsenorganisatie verstevigen we onze positie als toonaangevende speler in de regionale eerstelijnszorg. Door de verbinding en betrokkenheid van zowel praktijkhouders als niet-praktijkhouders in de nieuwe organisatie zorgen we voor een krachtige belangenbehartiging van alle huisartsen in onze regio.

Thema’s
DokNoord heeft bij de start zeven actuele beleidsonderwerpen en speerpunten/activiteiten benoemd die we in 2023 oppakken:

  • Continuïteit huisartsenzorg, arbeidsmarkt en huisvesting
  • GGZ en jeugdzorg
  • Chronische zorg en ouderenzorg
  • Digitalisering
  • Zorgvernieuwing
  • Huisartsenspoedzorg
  • Acute zorg (HaROP, ROAZ, Crisisteam en Opleiden Crisisteam)