Klachten en complimenten

U bent niet tevreden

De medewerkers van Doktersdienst Groningen proberen zo goed mogelijk hun werk te doen. Toch kunnen er fouten/vergissingen worden gemaakt. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over een aspect van de behandeling of dat u iets als onjuist of onplezierig hebt ervaren. Blijf hier niet mee rondlopen, maar meld het ons. Ook als u juist heel goed bent behandeld, horen wij het graag. Laat het ons weten door een compliment naar ons te sturen.

Klachten/complimentenformulier

Kik hier om naar het online klachten/complimentenformulier te gaan.

U kunt ook een klachtenformulier downloaden, invullen en naar ons opsturen.

Contact klachtenfunctionaris
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris, via nummer 050 - 316 84 00
(bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 12.15 uur).

Klachtenprocedure

U kunt het beste uw klacht bespreken met de personen die het betreft. De klachtenprocedure zorgt ervoor dat u gehoor vindt en dat aan uw klacht op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed. Het doel van de klachtenprocedure is om de klacht af te handelen op een manier die voor iedereen bevredigend is. Wij proberen ook om de oorzaak van de klacht te achterhalen en waar mogelijk weg te nemen. Hierdoor kunnen soortgelijke klachten in de toekomst worden voorkomen. 

Klachtenfunctionaris
Als u een klacht heeft ingediend, wordt er contact met u opgenomen door onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal trachten door bemiddeling tot een oplossing te komen. De betrokken huisarts handelt de klacht rechtstreeks met de klager af of de klachtenfunctionaris bemiddelt op verzoek in de contacten tussen de betrokken medewerker en de klager.

Klachtenregeling

Klachtenregeling Doktersdienst Groningen

Geheimhouding

De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht voor alle gegevens waarvan zij beroepshalve kennisneemt. Deze verplichting geldt voor alle medewerkers van Doktersdienst Groningen.

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts nodig?
Huisartsenspoedposten
Algemene patiënt informatie
Organisatie DDG

Nieuws
Werken bij DDG
Veel gestelde vragen
Klachten

Links
Contact
Intranet
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen

 

 

Doktersdienst Groningen -  T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen