Raad van Commissarissen DDG zoekt nieuw lid

2024-01-15 10:39:00

De Vennootschap Doktersdienst Groningen B.V. (DDG) zoekt per 14 juni 2024 een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. We komen graag in contact met een kandidaat die een frisse kijk heeft op de toekomst van de huisartsenzorg in de Noordelijke regio.

DDG is onderdeel van DokNoord

DDG is als zelfstandige werkmaatschappij onderdeel van DokNoord; de regionale huisartsenorganisatie van Groningen en Noord-Drenthe.

De nog prille organisatie DokNoord is in mei 2023 opgericht om de samenwerking tussen de huisartsen- en eerstelijnsorganisaties in de provincie Groningen en Noord-Drenthe te bevorderen en te faciliteren. Algemeen leidend hierin is het creëren van één herkenbaar aanspreekpunt voor huisartsenzorg. Dit is belangrijk voor verdere versterking van de regionale samenwerking. Deze bundeling van krachten zorgt voor kortere lijnen in de regio, meer slagkracht en minder bestuurlijke drukte.

Bij de uitwerking van deze doelstelling van DokNoord was en is DDG nadrukkelijk betrokken. Van het nieuwe lid wordt dan ook verwacht dat hij of zij op een constructieve manier aan deze ontwikkelingen zal bijdragen.

DDG heeft binnen deze samenwerking als maatschappelijke doelstelling: het realiseren van huisartsenspoedzorg, waaronder wordt verstaan spoedzorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden, eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen en de beschikbaarheid van betaalbare zorg.
 

De raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf personen en houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. De RvC vergadert structureel vier keer per jaar met de Raad van Bestuur (RvB). De RvB bestaat uit één bestuurder en bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling. De Raad van Commissarissen toetst het beleid van de RvB op hoofdlijnen.

Tevens toetst de Raad van Commissarissen of de RvB daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt in de belangen van de ketenpartners. Zowel de behoeftes, wensen en ervaringen van patiënten als de belangen en wensen van huisartsen staan daarbij centraal.

Aanstelling van de leden van de Raad van Commissarissen geschiedt in principe voor een periode van vier jaar, waarbij de mogelijkheid bestaat om nog eenmaal voor vier jaar herbenoemd te worden.
 

Ben jij de kandidaat met een frisse blik?

Wij komen graag in contact met een kandidaat met een frisse kijk op de toekomst van de huisartsenzorg in de Noordelijke regio. Wij vragen van het nieuwe lid dat hij/zij een betrokken en toegankelijke gesprekspartner is voor de cliëntenraad van DDG. Indien van belang weet het nieuwe lid de cliëntenraad te vinden voor uitwisseling van relevante informatie.

Daarnaast is de kandidaat net als de andere leden van de Raad van Commissarissen in staat om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en samen te werken binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Vanwege het belang dat wij hechten aan een goede samenwerking van DDG met de Cliëntenraad participeert de voorzitter hiervan in de sollicitatiecommissie.

Functie-eisen

 • Je voelt je betrokken bij de gezondheidszorg in het algemeen en de huisartsenzorg in het bijzonder en onderschrijft de doelstellingen van de organisatie.
 • Je bent in staat op strategisch niveau toezicht uit te oefenen.
 • Je kunt de RvB van DDG te inspireren en te adviseren.
 • Je hebt affiniteit met ICT en innovatie in de zorg.
 • Je staat er borg voor dat de stem van de cliëntenraad gehoord wordt.
 • Je hebt het vermogen een kritisch-constructieve dialoog aan te gaan met de RvB op een zodanige wijze dat dit tot nieuwe inzichten kan leiden.
 • Je kunt langetermijngevolgen overzien en bent gewend om vanuit dit perspectief te denken.
 • Je bent in staat de statutaire taken te vervullen en hebt ervaring met het beoordelen van jaarverslagen en begrotingen.
 • Je bent integer, hebt een sterk normbesef en je bent zorgvuldig.
 • Je kunt reflecteren op je eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Natuurlijk ben je een teamspeler met gevoel voor humor.
 • Je bent (in werk of anderszins) onafhankelijk van de organisatie van DDG.


Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer De Greeff (06-53813271) of mevrouw Pelzer, lid van de Raad van Commissarissen (06-21560684). Uitgebreide informatie over de organisatie DDG kun je vinden op onze website: www.doktersdienstgroningen.nl.

Een profielschets van de Raad van Commissarissen en de statuten en reglementen van Doktersdienst Groningen BV kun je desgewenst opvragen via rvc@doktersdienstgroningen.nl.
 

De procedure

Je schriftelijke reactie, bestaande uit een motivatie en curriculum vitae, zien we graag voor 15 februari 2024 tegemoet. Deze kun je mailen naar rvc@doktersdienstgroningen.nl.

De sollicitatiecommissie bestaat uit de voornoemde vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen, de bestuurder en de voorzitter van de Cliëntenraad.

De gesprekken met de kandidaten vinden plaats op 25 en 26 maart. De officiële toetreding tot de Raad van Commissarissen is per 14 juni 2024.