Let op! Ernstige verkeershinder rond Groningen. Klik voor meer informatie
Huisartsenspoedposten

Alleen bij spoed en altijd op afspraak!

Heb je buiten kantooruren met spoed huisartsenhulp nodig en kan die hulp niet wachten tot je eigen huisarts er weer is? Bel dan Doktersdienst Groningen op 0900 – 9229. Kom nooit zomaar langs, maak altijd een afspraak.

Is je leven in gevaar? Bel dan 112

Met spoed een huisarts nodig?

Heb je buiten kantoortijden medische hulp nodig? Kan deze hulp niet worden uitgesteld tot je eigen huisarts of diens vervanger weer dienst heeft? Bel dan Doktersdienst Groningen: 0900-9229. Dit nummer kost € 0,10 per minuut, met een starttarief van 4,54 cent.