Nieuwsberichten

'Over grenzen en verschillen heen', visie op toekomstbestendige huisartsenspoedzorg 2022-2027

01-07-2022

Met trots en overtuiging presenteert DDG de visie voor Doktersdienst Groningen 2022-2027. We hebben de ambitie uitgesproken om een koers uit te zetten waar medewerkers, huisartsen en ketenpartners zeggenschap over hebben.

Juist in deze tijden van onzekerheid, van verschillen die we ervaren met vaak uiteenlopende belangen, is het nodig om met elkaar richting te geven aan waar we als Doktersdienst Groningen voor staan. Alleen samen kunnen we de uitdagingen binnen de huisartsenzorg aan. 

Daarom hebben we bewust gekozen voor de titel: ‘over grenzen en verschillen heen’. 
We zijn blij dat we daadwerkelijk met zovelen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze nieuwe visie. We mogen stellen dat we, ondanks een veelheid aan opvattingen, een duidelijke koers hebben weten uit te zetten met een gezonde dosis ambitie.

Het spreekt voor zich dat het hier niet bij blijft. Aan de verwoorde ambities gaan we nu invulling geven door met een strategische uitwerking te komen. Een eigentijdse uitwerking die patiënten, medewerkers en huisartsen vertrouwen geeft.
Zo kunnen we ook voor de toekomst vakkundige, betrouwbare en eigentijdse huisartsenpoedzorg bieden.

 

Bestuurs- en jaarverslag 2021

01-07-2022


Het jaarverslag DDG 2021 is gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen het hier lezen.

 

Corona screeningsunits bij Huisartsenspoedpost Groningen en SEH Martini Ziekenhuis verdwijnen

Huisartsenspoedposten zijn alleen voor spoedzorg

07-07-2020


Met ingang van vandaag verdwijnen de screeningsunits voor de ingang van de huisartsenspoedpost van Doktersdienst Groningen (DDG) en de SEH van het Martini Ziekenhuis in Groningen. De screening van patiënten en de coronamaatregelen blijven onverkort van kracht.

Het werk in de screeningsunits werd tijdelijk gedaan door screeningsmedewerkers. Inmiddels is een structurele oplossing gevonden om screening te waarborgen voor de langere termijn. Dat is gebeurd in nauwe samenwerking tussen Doktersdienst Groningen en het Martini Ziekenhuis, dat voor haar patiënten en bezoekers van de SEH ook gebruik maakte van dezelfde units. “Doktersdienst Groningen heeft alle begrip voor het feit dat de containers zullen verdwijnen, maar het blijft heel belangrijk om patiëntstromen te scheiden”, aldus Erik Noordhof, directeur-bestuurder van DDG. 

Screening blijft; telefonisch én bij de ingang

Corona is nog steeds onder ons. Om een veilige omgeving te bieden voor patiënten én zorgverleners blijven we bezoekers screenen voordat ze toegelaten worden op een huisartsenspoedpost of de SEH. Patiënten moeten altijd al eerst bellen met de huisartsenspoedspost voor ze langs kunnen komen. Nu de screeningsunits verdwijnen, screenen we op een andere manier. Zowel tijdens het telefoongesprek als bij de ingang moeten bezoekers een aantal vragen beantwoorden. Als daaruit geen verdenking van corona ontstaat, mag de patiënt/bezoeker naar binnen. Is er wel een verdenking en kom je voor de huisartsenspoedpost, dan wordt de patiënt naar de coronapost verwezen.

Eenmaal binnen gelden nog steeds dezelfde maatregelen, desinfecteren van handen, looprichtingen en zitplaatsen op anderhalve meter afstand. Per patiënt mag maximaal één begeleider mee.

In- en buiten corona-tijd: Doktersdienst Groningen is alléén voor spoed

De afgelopen jaren was er een trend zichtbaar dat patiënten de huisartsenspoedposten meer gingen zien als huisarts-buiten-kantooruren. Steeds vaker werd DDG gebeld en met klachten die niet spoedeisend waren en best hadden kunnen wachten tot de eigen huisarts bereikbaar was. Noordhof: “Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat patiënten met milde klachten wegbleven. We werden veel minder gebeld voor ‘kleinigheden’ en kwamen daarmee meer terug bij waar we als doktersdienst voor zijn: spoedeisende huisartsenzorg, dus zorg die niet kan wachten tot de dagpraktijk weer open is. We hopen dat te kunnen vasthouden, ook na corona. 

DDG doet een beroep op de burger

DDG is er voor spoed. Is er sprake van spoed, en dat stellen wij samen met u vast, dan komt u op afspraak naar de post. Als er geen sprake is van spoed en een bezoek niet direct nodig is, wordt u verwezen naar uw eigen huisarts. 

Corona of niet, weest u zich bewust dat u bij onze huisartsenspoedposten komt op een plek waar mensen klachten hebben, ziek- en kwetsbaar zijn. Neem geen onnodig risico met hun gezondheid of die van uzelf en maak alleen een afspraak als het echt niet kan wachten. En nog belangrijker, komt nooit zomaar langs, bel altijd eerst met het centrale nummer: 0900 – 9229.

 

Huisartsenspoedpost Hoogezand verhuist terug naar Ommelander Ziekenhuis

29-06-2020

Per 1 juli aanstaande verhuist de huisartsenspoedpost in Hoogezand weer terug naar de locatie in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De post was sinds april 2019 gevestigd in het ziekenhuis, maar moest vanwege de coronacrisis tijdelijk uitwijken naar de voormalig locatie van de huisartsenspoedpost in Hoogezand. 

Nu de situatie in de ziekenhuizen weer wat normaliseert, kan het Ommelander Ziekenhuis Groningen gelukkig weer ruimte bieden aan de huisartsenspoedpost. Dat was eerder dan het Ommelander Ziekenhuis en Doktersdienst Groningen hadden gepland, maar in goed overleg is de terugkeer naar het ziekenhuis bespoedigd. 

Vanaf 1 juli open in Scheemda

De laatste dienst in Hoogezand is vandaag, maandag 29 juni. Op 30 juni a.s. worden patiënten verwezen naar posten in Groningen, Stadskanaal of Delfzijl. Vanaf 1 juli zal de post in Scheemda weer open zijn: doordeweeks tussen 17.00 en 23.00 uur en in het weekend van 08.00 tot 23.00 uur.

Patiënten die medische hulp nodig hebben die niet kan wachten tot de eigen huisarts weer dienst heeft, kunnen bellen met 0900 – 9229. Doktersdienst Groningen verzoekt iedereen niet zomaar naar de huisartsenspoedpost te komen, maar altijd eerst te bellen.

 

 

Huisartsenpost in Scheemda verhuist per direct naar Hoogezand

18-03-2020

Vanwege de noodmaatregelen in verband met corona wordt de huisartsenspoedpost in het Ommelander Ziekenhuis Groningen per direct verplaatst naar een tijdelijke huisartsen spoedpost in Hoogezand. Dit om het risico van verspreiding te beperken. De zorg en de visitegebieden blijven ongewijzigd vanuit de nieuwe locatie. 

Gezamenlijk besluit

De verplaatsing van de huisartsenspoedpost is de uitkomst van een gezamenlijk overleg tussen Doktersdienst Groningen, het Ommelander Ziekenhuis en het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen).  Erik Noordhof, bestuurder Doktersdienst Groningen: “Samen staan we voor een grote opgave. We werken heel goed samen, we kunnen snel met elkaar schakelen en hiermee goede en bovenal veilige zorg blijven garanderen”. 

Hoogezand

De tijdelijke huisartsenspoedpost is ingericht op voormalige locatie aan de Meint Veningastraat 54 in Hoogezand. Naast dat de visitegebieden hetzelfde blijven, blijven ook de contactgegevens ongewijzigd en blijven de verwijsmogelijkheden naar de Spoedeisende Hulp van het Ommelander Ziekenhuis intact.  

Apotheek

Patiënten kunnen hun medicatie bij de apotheek in het Ommelander Ziekenhuis blijven halen. Patiënten met corona gerelateerde klachten wordt gevraagd of zij een mantelzorger hun medicatie kunnen laten halen in het ziekenhuis. Mogelijk wordt de interne routing naar de apotheek in het ziekenhuis anders georganiseerd. Dit wordt dan duidelijk aangegeven in het ziekenhuis.


'Een kaalslag voor de spoedzorg? Absoluut niet'

09-11-2018
Donderdag 8 november 2018 schoof directeur Ine Scholten van Doktersdienst Groningen aan bij RTV Noord. Zij gaf uitleg over de beslissing om spoedpost in Hoogezand te sluiten en de beperktere opening van de posten in Leek en Delfzijl. Bekijk het interview op de site van RTV Noord.
 

Groninger huisartsen stemmen in met wijziging dienstenverdeling
8-11-2018 
De meerderheid van de huisartsen die aangesloten zijn bij Doktersdienst Groningen heeft ingestemd met de nieuwe verdeling van diensten op de huisartsenposten. 

In de nieuwe dienstverdeling, die per 1 april 2019 ingaat, zijn de posten in Groningen, Scheemda en Stadskanaal elke avond en elk weekend open. De post in Delfzijl is iedere avond van 18.00 tot 21.00 uur en in het weekend ook overdag open. De post in Leek is gedurende de weekenden overdag open. De huisartsenpost in Hoogezand wordt gesloten. 

Het tekort aan huisartsen en de toenemende complexiteit van de zorg heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere werkdruk onder huisartsen. Ine Scholten, bestuurder van de Doktersdienst Groningen: ‘De nieuwe dienstverdeling betekent dat alle huisartsen in verhouding evenveel uren dienst draaien en de werkdruk beter verdeeld wordt. De gelijkheid in uren draagt bij aan de solidariteit en eenheid die huisartsen met elkaar nodig hebben om de ontwikkelingen waar zij voor staan het hoofd te bieden. De spoedzorg blijft voor iedereen goed bereikbaar. Patiënten met medische spoed buiten kantooruren, kunnen nog steeds bellen naar de Dokterdienst Groningen.’

 

 

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts nodig?
Huisartsenspoedposten
Algemene patiënt informatie

Organisatie DDG

Nieuws
Werken bij DDG
Veel gestelde vragen
Klachten

Links
Contact
Intranet
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen

 

 

Doktersdienst Groningen - - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen