Nieuwsberichten

Huisartsenpost in Scheemda verhuist per direct naar Hoogezand

18-03-2020

Vanwege de noodmaatregelen in verband met corona wordt de huisartsenspoedpost in het Ommelander Ziekenhuis Groningen per direct verplaatst naar een tijdelijke huisartsen spoedpost in Hoogezand. Dit om het risico van verspreiding te beperken. De zorg en de visitegebieden blijven ongewijzigd vanuit de nieuwe locatie. 

Gezamenlijk besluit

De verplaatsing van de huisartsenspoedpost is de uitkomst van een gezamenlijk overleg tussen Doktersdienst Groningen, het Ommelander Ziekenhuis en het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen).  Erik Noordhof, bestuurder Doktersdienst Groningen: “Samen staan we voor een grote opgave. We werken heel goed samen, we kunnen snel met elkaar schakelen en hiermee goede en bovenal veilige zorg blijven garanderen”. 

Hoogezand

De tijdelijke huisartsenspoedpost is ingericht op voormalige locatie aan de Meint Veningastraat 54 in Hoogezand. Naast dat de visitegebieden hetzelfde blijven, blijven ook de contactgegevens ongewijzigd en blijven de verwijsmogelijkheden naar de Spoedeisende Hulp van het Ommelander Ziekenhuis intact.  

Apotheek

Patiënten kunnen hun medicatie bij de apotheek in het Ommelander Ziekenhuis blijven halen. Patiënten met corona gerelateerde klachten wordt gevraagd of zij een mantelzorger hun medicatie kunnen laten halen in het ziekenhuis. Mogelijk wordt de interne routing naar de apotheek in het ziekenhuis anders georganiseerd. Dit wordt dan duidelijk aangegeven in het ziekenhuis.


'Een kaalslag voor de spoedzorg? Absoluut niet'

09-11-2018
Donderdag 8 november 2018 schoof directeur Ine Scholten van Doktersdienst Groningen aan bij RTV Noord. Zij gaf uitleg over de beslissing om spoedpost in Hoogezand te sluiten en de beperktere opening van de posten in Leek en Delfzijl. Bekijk het interview op de site van RTV Noord.

Groninger huisartsen stemmen in met wijziging dienstenverdeling
8-11-2018 
De meerderheid van de huisartsen die aangesloten zijn bij Doktersdienst Groningen heeft ingestemd met de nieuwe verdeling van diensten op de huisartsenposten. 

In de nieuwe dienstverdeling, die per 1 april 2019 ingaat, zijn de posten in Groningen, Scheemda en Stadskanaal elke avond en elk weekend open. De post in Delfzijl is iedere avond van 18.00 tot 21.00 uur en in het weekend ook overdag open. De post in Leek is gedurende de weekenden overdag open. De huisartsenpost in Hoogezand wordt gesloten. 

Het tekort aan huisartsen en de toenemende complexiteit van de zorg heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere werkdruk onder huisartsen. Ine Scholten, bestuurder van de Doktersdienst Groningen: ‘De nieuwe dienstverdeling betekent dat alle huisartsen in verhouding evenveel uren dienst draaien en de werkdruk beter verdeeld wordt. De gelijkheid in uren draagt bij aan de solidariteit en eenheid die huisartsen met elkaar nodig hebben om de ontwikkelingen waar zij voor staan het hoofd te bieden. De spoedzorg blijft voor iedereen goed bereikbaar. Patiënten met medische spoed buiten kantooruren, kunnen nog steeds bellen naar de Dokterdienst Groningen.’

Doktersdienst Groningen - - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen