Nieuwsberichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oprichting van DokNoord is een feit!

22 mei 2023

Op dinsdag 9 mei 2023 hieven we met elkaar het glas op de oprichting van DokNoord, regionale organisatie voor huisartsenzorg. Er waren zo’n 120 huisartsen, medewerkers en samenwerkingspartners aanwezig bij deze feestelijke bijeenkomst in de Rietschans. Een mooie opkomst!

Bekijk de korte terublik op de feestelijke startbijeenkomst.

Huisarts en nog geen lid? Meld je dan nu aan.

Ben je huisarts in de provincie Groningen of Noord-Drenthe, maar nog geen lid van DokNoord? Meld je dan nu aan via onderstaand aanmeldformulier. We zien je inschrijving graag tegemoet! 
Het lidmaatschap bedraagt € 175 per jaar.

Let op, ben je praktijkhouder en lid van de GHC? Dan hoef je het aanmeldformulier niet in te vullen, omdat je per 1 mei 2023 automatisch lid bent geworden.

Voordelen van lidmaatschap voor jou als huisarts:

  • meebeslissen over de huisartsenzorg
  • groot netwerk van regionale huisartsen
  • we houden je op de hoogte van relevante ontwikkelingen 
  • we behartigen jouw belangen op een krachtige manier.

 

Over DokNoord

DokNoord is dé regionale organisatie voor huisartsenzorg in Groningen en Noord-Drenthe. Ons doel? Huisartsen verbinden, ontzorgen en hun belangen behartigen, zodat ze zich kunnen richten op hun kerntaak: het verlenen van huisartsenzorg.

DokNoord is een ledenorganisatie (coöperatie) en is er voor alle huisartsen in Groningen en Noord-Drenthe: van praktijkhouders, tot waarnemers en huisartsen in opleiding.

Nieuw en toch vertrouwd

DokNoord bestaat uit de volgende werkorganisaties: 

  • Doktersdienst Groningen (DDG): huisartsenspoedzorg? 
  • De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC): ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering   
  • Elann:  nascholing en ondersteuning 

Deze werkorganisaties blijven, net als nu, hun huidige activiteiten uitvoeren. Je zult ze dus ook terug blijven zien, met hun eigen logo's. De werkorganisaties bundelen de krachten door nog meer en intensiever met elkaar samen te werken. Nieuw en toch vertrouwd dus.  

Verder

Op dit moment werken we aan een nieuwe website voor DokNoord. We verwachten die in juni te kunnen lanceren. Ook zullen we stapsgewijs toewerken naar een gezamenlijke nieuwsbrief van DokNoord. Daarnaast kun je, bijvoorbeeld over organisatie-specifieke onderwerpen, ook nog communicatie verwachten vanuit de werkorganisaties, met hun eigen logo's.

De komende tijd gaat het bestuur aan de slag met de inhoudelijke thema's van DokNoord. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte!

 

 

Meer weten? Stuur een e-mail naar doknoord@doktersdienstgroningen.nl.

 

 

Een compleet digitaal patiënt- en cliëntdossier nu heel dichtbij

20-12-2022

Zorgverleners in Drenthe, Friesland en Groningen gaan gezamenlijk een Zorgviewer bouwen. Hiermee moet alle zorginhoudelijke informatie over patiënten en cliënten beter met elkaar uitgewisseld kunnen worden.

Afgelopen donderdag heeft het Bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland (Regionaal Overleg Acute Zorg) formeel opdracht gegeven voor het bouwen van deze Zorgviewer, een idee en initiatief van een aantal enthousiaste noordelijke zorgverleners die samenwerken onder naam RIVO-Noord.

Gezamenlijke informatievoorziening essentieel
Van huisarts tot verpleeghuisarts, van verloskundige tot gynaecoloog, van psychiatrisch verpleegkundige tot psychiater, van ambulanceverpleegkundige tot anesthesioloog: met de Zorgviewer kunnen alle zorgverleners in de toekomst zorg verlenen op basis van álle informatie die er beschikbaar is: actuele bloedwaarden, allergieën, behandelwensen en -grenzen en medische historie. Betekent deze oplossing dat er weer een extra medisch dossier in de lucht komt? “Nee”, verzekert reumatoloog Dan Zhang. Naast haar werkzaamheden als reumatoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden is Zhang chief medical information officer (cmio) en slaat zij de brug tussen de medische wereld en de wereld van de technologie. Zhang: “Als cmio’s uit de Noordelijke zorgorganisaties zijn we ervan overtuigd dat we de zorg in zorgnetwerken of (regionale) zorgpaden moeten verlenen om inwoners van de beste zorg te kunnen voorzien. Een gezamenlijke informatievoorziening -in de vorm van de Zorgviewer- is daarvoor essentieel.”

Extra tijd en aandacht
Yoeri Zuidwijk, huisarts bij Huisarts Marsdijk in Assen en cmio bij Dokter Drenthe, is ervan overtuigd dat de Zorgviewer de zorg nog beter maakt en dat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan hun primaire zorgtaak. “Als huisartsen krijgen wij veel informatie van veel verschillende zorgverleners toegestuurd. Ouderwetse brieven op papier, digitale brieven in een Word-document of een pdf’je, diagnostiek op dvd, mails. En deze komen ook nog eens via verschillende kanalen binnen. Het is dus vaak een behoorlijke puzzel om alle informatie van een patiënt in beeld te krijgen. En dat kost veel tijd en die tijd besteden we veel liever aan extra zorg en aandacht voor onze patiënten.”

Zorg voor de toekomst
Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, bestuurder bij het Universitair Medisch Centrum Groningen: “De Zorgviewer is een fantastische stap voorwaarts, voor de beschikbaarheid van gezondheidsinformatie en daarmee voor de hele zorg. Al jaren wordt er gesproken over de noodzaak van een actueel en volledig dossier voor patiënten en cliënten. En landelijk zijn er zeker ontwikkelingen. Maar als het gaat om samenwerken en IT-oplossingen, lopen we in het Noorden ver voorop.” Sandra Timmermans, bestuurder bij Antonius, beaamt wat haar collega-bestuurder zegt. “Er is een aantal zeer gepassioneerde zorgverleners met een duidelijke toekomstvisie aan de slag gegaan. Deze ambitieuze club is uitgegroeid tot een groot samenwerkingsnetwerk [RIVO-Noord, waarbinnen Zhang de voorzittersrol vervult, red.], waarin veel zorgorganisaties verenigd zijn.” Dennis van Achthoven, directeur Icare Verpleging en Verzorging: “Dat het Bestuurlijk ROAZ (bestuurders van alle acute zorgaanbieders in Noord-Nederland) nu formeel de opdracht heeft gegeven om de Zorgviewer daadwerkelijk te gaan bouwen, is fantastisch.”

Acute zorg
Dat het ROAZ de handschoen voor het opdrachtgeverschap aantrekt, is niet meteen de meest voor hand
liggende keuze. Het ROAZ houdt zich bezig met de acute zorg in Noord-Nederland, terwijl de Zorgviewer
ingezet kan worden voor de gehele zorg: van huisarts tot verpleeghuisarts, van verloskundige tot gynaecoloog,
van psychiatrisch verpleegkundige tot psychiater, van ambulanceverpleegkundige tot anesthesioloog.
Erik Noordhof maakt als bestuurder bij Doktersdienst Groningen onderdeel uit van het Bestuurlijk ROAZ:
“Data-beschikbaarheid komt binnen de acute keten veelvuldig aan bod als knelpunt én als kans om acute
zorg op gewenste wijze in te zetten. Als bestuurders geloven wij erin, dat de Zorgviewer alle gezondheidsinformatie
van inwoners beschikbaar maakt en we hiermee nog betere zorg kunnen verlenen in de acute gevallen.
Daarom hebben we donderdag 15 december Ja gezegd op de realisatie van de Zorgviewer. En het
bouwen gaat meteen starten in januari, zodat de eerste zorgorganisaties -binnen de acute keten- begin 2024
de Zorgviewer kunnen gebruiken. Vervolgens wordt de Zorgviewer uiteraard ook voor niet-acute zorg gereed
gemaakt.”

Zorgviewer in geval van nood
Niet bij elke melding via 112 is het nodig om een ambulance op pad te sturen. Soms is een bezoek aan de
huisartsenpost effectiever of is het fijn als de wijkverpleegkundige of de psychiatrisch verpleegkundige
langskomt. Maar welke zorg er ook het meest passend is, de juiste informatie is essentieel. Of die informatie
nou vanuit de meldkamer, via de ambulance naar de spoedeisende hulp gaat, of dat die informatie via een
senioren alarmknop bij de huisarts binnenkomt en via de huisarts naar de ambulance gaat, dat doet er niet
toe. Belangrijk is, dat de informatie juist en compleet is. Én als het ware met de patiënt meereist, via de
toekomstige Zorgviewer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgadvies lanceert website 'wordhuisartsingroningen.nl'

16-11-2022

Op 14 november 2022 is de website wordhuisartsingroningen.nl gelanceerd. Een website voor huisartsen. Doel is (potentiële) huisartsen optimaal te laten profiteren van wat Groningen en het zorglandschap hen aan kansen en ondersteuning biedt. Hiermee beogen we zorgprofessionals te versterken en de continuïteit van de huisartsenzorg te bevorderen, waarmee we werken aan zorg en gezondheid dichtbij huis.

Initiatiefnemer is Zorgadvies Groningen, die in samenwerking met huisartsen en zorgpartners de site ontwikkelde. Zorgadvies Groningen is een onafhankelijke regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor de eerstelijnszorg in Groningen en kop van Drenthe. Adviseur Eerstelijnszorg Selma de Visscher “ We mogen trots zijn op de mooie initiatieven van huisartsen in Groningen. De persoonlijke inspirerende verhalen en informatie waarbij organisaties kunnen ondersteunen lees je o.a. op de website Word huisarts in Groningen. Wat Groningen uniek maakt om als huisarts werkzaam te zijn, is de samenwerking met de verschillende organisaties ten behoeve van de lokale huisarts”.   

Ga naar het volledige persbericht en de website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 november a.s.: nationale werkbezoekdag, wij doen mij, jij ook?

03-11-2022

Op 16 november 2022 vindt de Nationale Werkbezoekdag plaats. Stichting JobOn verzamelt professionals
van diverse organisaties, die een (online) netwerkgesprek aanbieden met één of twee werkzoekenden.
In dit vrijblijvende gesprek krijgen werkzoekenden een indruk van de baan, het bedrijf én de branche van de
desbetreffende professional. Werkgevers kunnen zich aanmelden via werkbezoekdag.nl/werkgevers/.

Doktersdienst Groningen doet natuurlijk ook mee! Wil je op werkbezoek? Neem dan contact met ons op via hr@doktersdienstgroningen.nl.

 

Bundeling van krachten in Regionale Huisartsen Organisatie (RHO)

06-10-2022

Doktersdienst Groningen (DDG), de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), de Huisartsenkring Groningen en Elann gaan intensiever met elkaar samenwerken. Dit zal gebeuren in de vorm van een Regionale Huisartsen Organisatie (werktitel RHO). Het is de bedoeling de RHO per 1 januari 2023 op te richten.

De huisartsenzorg staat voor grote uitdagingen, zoals de arbeidsmarktproblematiek, werkdrukbeheersing en de toenemende complexiteit van de zorgvraag door langer thuiswonende kwetsbare mensen. Deze uitdagingen kunnen het meest effectief en bestendig worden aangepakt door het samen te doen.

In de RHO verankeren we de structurele samenwerking en regionale planvorming in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. De RHO is hét aanspreekpunt voor alle huisarts gerelateerde zaken in onze regio en staat voor een sterke regionale belangenbehartiging met eenheid in beleid, kortere lijnen in de regio, meer slagkracht en minder bestuurlijke drukte.

Ons doel? Huisartsen verbinden en ontzorgen en hun belangen behartigen, zodat huisartsen zich kunnen richten op hun kerntaak: het verlenen van huisartsenzorg.

Vragen?
Heb je vragen over de oprichting van de RHO? Neem dan contact met ons op via 050 – 316 84 00 of via secretariaat@doktersdienstgroningen.nl.

 

'Over grenzen en verschillen heen', visie op toekomstbestendige huisartsenspoedzorg 2022-2027

01-07-2022

Met trots en overtuiging presenteert DDG de visie voor Doktersdienst Groningen 2022-2027. We hebben de ambitie uitgesproken om een koers uit te zetten waar medewerkers, huisartsen en ketenpartners zeggenschap over hebben.

Juist in deze tijden van onzekerheid, van verschillen die we ervaren met vaak uiteenlopende belangen, is het nodig om met elkaar richting te geven aan waar we als Doktersdienst Groningen voor staan. Alleen samen kunnen we de uitdagingen binnen de huisartsenzorg aan. 

Daarom hebben we bewust gekozen voor de titel: ‘over grenzen en verschillen heen’. 
We zijn blij dat we daadwerkelijk met zovelen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze nieuwe visie. We mogen stellen dat we, ondanks een veelheid aan opvattingen, een duidelijke koers hebben weten uit te zetten met een gezonde dosis ambitie.

Het spreekt voor zich dat het hier niet bij blijft. Aan de verwoorde ambities gaan we nu invulling geven door met een strategische uitwerking te komen. Een eigentijdse uitwerking die patiënten, medewerkers en huisartsen vertrouwen geeft.
Zo kunnen we ook voor de toekomst vakkundige, betrouwbare en eigentijdse huisartsenpoedzorg bieden.

 

Bestuurs- en jaarverslag 2021

01-07-2022


Het jaarverslag DDG 2021 is gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen het hier lezen.

 

Corona screeningsunits bij Huisartsenspoedpost Groningen en SEH Martini Ziekenhuis verdwijnen

Huisartsenspoedposten zijn alleen voor spoedzorg

07-07-2020


Met ingang van vandaag verdwijnen de screeningsunits voor de ingang van de huisartsenspoedpost van Doktersdienst Groningen (DDG) en de SEH van het Martini Ziekenhuis in Groningen. De screening van patiënten en de coronamaatregelen blijven onverkort van kracht.

Het werk in de screeningsunits werd tijdelijk gedaan door screeningsmedewerkers. Inmiddels is een structurele oplossing gevonden om screening te waarborgen voor de langere termijn. Dat is gebeurd in nauwe samenwerking tussen Doktersdienst Groningen en het Martini Ziekenhuis, dat voor haar patiënten en bezoekers van de SEH ook gebruik maakte van dezelfde units. “Doktersdienst Groningen heeft alle begrip voor het feit dat de containers zullen verdwijnen, maar het blijft heel belangrijk om patiëntstromen te scheiden”, aldus Erik Noordhof, directeur-bestuurder van DDG. 

Screening blijft; telefonisch én bij de ingang

Corona is nog steeds onder ons. Om een veilige omgeving te bieden voor patiënten én zorgverleners blijven we bezoekers screenen voordat ze toegelaten worden op een huisartsenspoedpost of de SEH. Patiënten moeten altijd al eerst bellen met de huisartsenspoedspost voor ze langs kunnen komen. Nu de screeningsunits verdwijnen, screenen we op een andere manier. Zowel tijdens het telefoongesprek als bij de ingang moeten bezoekers een aantal vragen beantwoorden. Als daaruit geen verdenking van corona ontstaat, mag de patiënt/bezoeker naar binnen. Is er wel een verdenking en kom je voor de huisartsenspoedpost, dan wordt de patiënt naar de coronapost verwezen.

Eenmaal binnen gelden nog steeds dezelfde maatregelen, desinfecteren van handen, looprichtingen en zitplaatsen op anderhalve meter afstand. Per patiënt mag maximaal één begeleider mee.

In- en buiten corona-tijd: Doktersdienst Groningen is alléén voor spoed

De afgelopen jaren was er een trend zichtbaar dat patiënten de huisartsenspoedposten meer gingen zien als huisarts-buiten-kantooruren. Steeds vaker werd DDG gebeld en met klachten die niet spoedeisend waren en best hadden kunnen wachten tot de eigen huisarts bereikbaar was. Noordhof: “Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat patiënten met milde klachten wegbleven. We werden veel minder gebeld voor ‘kleinigheden’ en kwamen daarmee meer terug bij waar we als doktersdienst voor zijn: spoedeisende huisartsenzorg, dus zorg die niet kan wachten tot de dagpraktijk weer open is. We hopen dat te kunnen vasthouden, ook na corona. 

DDG doet een beroep op de burger

DDG is er voor spoed. Is er sprake van spoed, en dat stellen wij samen met u vast, dan komt u op afspraak naar de post. Als er geen sprake is van spoed en een bezoek niet direct nodig is, wordt u verwezen naar uw eigen huisarts. 

Corona of niet, weest u zich bewust dat u bij onze huisartsenspoedposten komt op een plek waar mensen klachten hebben, ziek- en kwetsbaar zijn. Neem geen onnodig risico met hun gezondheid of die van uzelf en maak alleen een afspraak als het echt niet kan wachten. En nog belangrijker, komt nooit zomaar langs, bel altijd eerst met het centrale nummer: 0900 – 9229.

 

Huisartsenspoedpost Hoogezand verhuist terug naar Ommelander Ziekenhuis

29-06-2020

Per 1 juli aanstaande verhuist de huisartsenspoedpost in Hoogezand weer terug naar de locatie in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De post was sinds april 2019 gevestigd in het ziekenhuis, maar moest vanwege de coronacrisis tijdelijk uitwijken naar de voormalig locatie van de huisartsenspoedpost in Hoogezand. 

Nu de situatie in de ziekenhuizen weer wat normaliseert, kan het Ommelander Ziekenhuis Groningen gelukkig weer ruimte bieden aan de huisartsenspoedpost. Dat was eerder dan het Ommelander Ziekenhuis en Doktersdienst Groningen hadden gepland, maar in goed overleg is de terugkeer naar het ziekenhuis bespoedigd. 

Vanaf 1 juli open in Scheemda

De laatste dienst in Hoogezand is vandaag, maandag 29 juni. Op 30 juni a.s. worden patiënten verwezen naar posten in Groningen, Stadskanaal of Delfzijl. Vanaf 1 juli zal de post in Scheemda weer open zijn: doordeweeks tussen 17.00 en 23.00 uur en in het weekend van 08.00 tot 23.00 uur.

Patiënten die medische hulp nodig hebben die niet kan wachten tot de eigen huisarts weer dienst heeft, kunnen bellen met 0900 – 9229. Doktersdienst Groningen verzoekt iedereen niet zomaar naar de huisartsenspoedpost te komen, maar altijd eerst te bellen.

 

 

Huisartsenpost in Scheemda verhuist per direct naar Hoogezand

18-03-2020

Vanwege de noodmaatregelen in verband met corona wordt de huisartsenspoedpost in het Ommelander Ziekenhuis Groningen per direct verplaatst naar een tijdelijke huisartsen spoedpost in Hoogezand. Dit om het risico van verspreiding te beperken. De zorg en de visitegebieden blijven ongewijzigd vanuit de nieuwe locatie. 

Gezamenlijk besluit

De verplaatsing van de huisartsenspoedpost is de uitkomst van een gezamenlijk overleg tussen Doktersdienst Groningen, het Ommelander Ziekenhuis en het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen).  Erik Noordhof, bestuurder Doktersdienst Groningen: “Samen staan we voor een grote opgave. We werken heel goed samen, we kunnen snel met elkaar schakelen en hiermee goede en bovenal veilige zorg blijven garanderen”. 

Hoogezand

De tijdelijke huisartsenspoedpost is ingericht op voormalige locatie aan de Meint Veningastraat 54 in Hoogezand. Naast dat de visitegebieden hetzelfde blijven, blijven ook de contactgegevens ongewijzigd en blijven de verwijsmogelijkheden naar de Spoedeisende Hulp van het Ommelander Ziekenhuis intact.  

Apotheek

Patiënten kunnen hun medicatie bij de apotheek in het Ommelander Ziekenhuis blijven halen. Patiënten met corona gerelateerde klachten wordt gevraagd of zij een mantelzorger hun medicatie kunnen laten halen in het ziekenhuis. Mogelijk wordt de interne routing naar de apotheek in het ziekenhuis anders georganiseerd. Dit wordt dan duidelijk aangegeven in het ziekenhuis.


'Een kaalslag voor de spoedzorg? Absoluut niet'

09-11-2018
Donderdag 8 november 2018 schoof directeur Ine Scholten van Doktersdienst Groningen aan bij RTV Noord. Zij gaf uitleg over de beslissing om spoedpost in Hoogezand te sluiten en de beperktere opening van de posten in Leek en Delfzijl. Bekijk het interview op de site van RTV Noord.
 

Groninger huisartsen stemmen in met wijziging dienstenverdeling
8-11-2018 
De meerderheid van de huisartsen die aangesloten zijn bij Doktersdienst Groningen heeft ingestemd met de nieuwe verdeling van diensten op de huisartsenposten. 

In de nieuwe dienstverdeling, die per 1 april 2019 ingaat, zijn de posten in Groningen, Scheemda en Stadskanaal elke avond en elk weekend open. De post in Delfzijl is iedere avond van 18.00 tot 21.00 uur en in het weekend ook overdag open. De post in Leek is gedurende de weekenden overdag open. De huisartsenpost in Hoogezand wordt gesloten. 

Het tekort aan huisartsen en de toenemende complexiteit van de zorg heeft de afgelopen jaren geleid tot hogere werkdruk onder huisartsen. Ine Scholten, bestuurder van de Doktersdienst Groningen: ‘De nieuwe dienstverdeling betekent dat alle huisartsen in verhouding evenveel uren dienst draaien en de werkdruk beter verdeeld wordt. De gelijkheid in uren draagt bij aan de solidariteit en eenheid die huisartsen met elkaar nodig hebben om de ontwikkelingen waar zij voor staan het hoofd te bieden. De spoedzorg blijft voor iedereen goed bereikbaar. Patiënten met medische spoed buiten kantooruren, kunnen nog steeds bellen naar de Dokterdienst Groningen.’

 

 

Doktersdienst Groningen - T: 0900-9229

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts nodig?
Huisartsenspoedposten
Algemene patiënt informatie

Organisatie DDG

Nieuws
Werken bij DDG
Veel gestelde vragen
Klachten

Links
Contact
Intranet
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen

 

 

Doktersdienst Groningen - - T: 0900-9229

Copyright 2015 - Doktersdienst Groningen